Σχετικά με εμάς

Neopellet Ltd is a trading company which trades with wood products, firewood, planks, pallets,  wood pellet and briquetes  mainly from Bulgaria to near by countries.


Η Neopellet Ltd είναι εμπορική εταιρεία η οποία εμπoρεύεται ξυλεία , καυσόξυλα , σανίδια , παλέτες και πέλλετ ξύλου  από την Βουλγαρία στις γειτονικές χώρες.


NEOPELLET LTD

VAT: BG203910218